Tredje bröstvårta

 Tre bröstvårtor eller födelsemärke

En tredje bröstvårta innebär att du har en (1) eller flera extra bröstvårtor på kroppen förutom de två typiska bröstvårtorna på brösten.

Redan de antika grekerna avbildade ibland sin gudinna Artemis med flera bröst och anhängare av hennes feniciska motsvarighet Astarte trodde att ett extra bröst eller flera bröstvårtor var indikatorer på riklig fertilitet.

Den tredje bröstvårtan eller närvaron av flera bröstvårtor kallas polymasti och betraktas av oss i nutid som ett relativt okänt fenomen, högst troligt för att en tredje bröstvårta kan upplevas som ett traditionellt födelsemärke. Eftersom den tredje bröstvårtan delas upp i 8 olika typer, tack vare den tidiga kategoriseringen gjord av grannlandsforskaren Kajava från Finland i början på 1900-talet är förklaringen enkel till att det egentligen är långt fler personer som har flera bröstvårtor eftersom de i många fall misstas för en leverfläck eller ett födelsemärke.

Fenomenet är vanligare och mer omtalat bland män och inte föga förvånande ansågs långt in på 1800-talet också män med tre bröstnipplar vara mer virila än andra män.

Att ha tre eller flera bröstvårtor är ingen fara för hälsan men i mycket sällsynta fall kan den tredje bröstnippeln bära Scaramangas gen (namnet inte obekant för en Bond-fantast) vilket kan generera samma form av cancer som bröstcancer.

Dock är det inte förvånande om det kan upplevas som genant för dig som har begåvats med flera bröstnipplar eftersom dagens kroppsideal sällan påtalar fenomenet vilket föranleder viljan att ta bort – ett för övrigt mycket enkelt förfarande och som inte förknippas med någon risk.

Med hög precision och under lokal bedövning går det snabbt att ta bort den tredje bröstvårtan, med minimal smärta och mycket kort återhämtningstid kan vi på knappt 30 minuter återställa huden utan framtida komplikationer. Det krävs ingen sjukskrivning efter ingrepp.

Du ska dock vara medveten om att när vi tar bort en för dig kosmetiskt störande bröstvårta måste du vara medveten att ingreppet kommer att innebära en minimal ärrvävnad.

Boka enkelt en konsulterande förundersökningstid om du upplever någon del på din kropp som kosmetiskt störande och huruvida vi kan hjälpa dig att kategorisera skillnanden på ett födelsemärke eller en tredje bröstvårta.

  • Behandlingstid från: 60 minuter

  • Bedövning: Lokal

  • Återhämtningstid: 0 – 2 dagar