Ta ut bröstimplantat

Att operera brösten är ett av de vanligaste plastikkirurgiska skönhetsingreppen i Sverige. Fortfarande dominerar önskemålet om att få större bröst, ett enkelt och prisvärt ingrepp som görs hos oss på Stockholms Medicus med antingen fillers, fett eller silikonimplantat.Och kanske just av den anledningen, att det är så enkelt att förstora sina bröst väljer också ganska många att varje år ta ut sina bröstimplantat – av olika anledningar förvisso men att man helt enkelt ångrar sig.

Till exempel slog trenden igenom i Sverige på 1990-talet – att vilja göra brösten större. Dåtidens ideal, att välja en flera gånger större kupstorlek var nästan mer vanligt än ovanligt – något som en del kvinnor i dag önskar korrigera till en mer ordinär storlek. En annan anledning till att vilja ta bort implantat kan vara av rädsla, att implantaten är gamla och kanske kan skada kroppen. Dessutom förändras även huden ju äldre vi blir, de tidigare så välformade och toppiga brösten upplevs plötsligt över en natt som onaturliga i förhållande till resten av kroppen.

Idag pekar trenden i en helt annan riktning, att ha stora, spända bröst anses omodernt och opraktiskt – kvinnor som opererar sina bröst idag väljer hellre att kompensera och förfina är att förstora. Den största rädslan som många kvinnor brottas med är tanken på hur brösten kommer att se ut efter implantaten tagits bort, vad händer med huden, kommer mina bröst att se ut som taxöron?

Av den anledningen finns det olika metoder dels beroende på dina egna förutsättningar men även
beroende på hur du vill att din byst ska se ut i framtiden. I vissa fall räcker det med att vi tar ut dina gamla implantat och ersätter med nya, i andra fall tar vi bort ditt gamla bröstimplantat, reducerar storleken på brösten och applicerar ett nytt, mindre implantat.

Möjligheten finns även att enbart reducera överflödig hud och lyfta brösten för att senare bestämma ifall du vill göra brösten större med antingen fillers, fett eller kanske nya silikonimplantat…eller inget alls.

  • Utförs utan narkos

  • Tar cirka 20 minuter