Priser

Bröstförstoring med filler

Från 20.000 SEK

Tack vare en vattenbaserad filler bestående av 98 % sterilt vatten har vi möjlighet att förstora dina bröst utan operation eller ärr

Bröstförstoring med fett

36.000 SEK

Genom att injicera kroppseget fett kan vi återskapa dina brösts volym till exempelvis efter graviditet eller viktnedgång utan ärr.

Bröstförstoring med Implantat

Från 42.000 SEK

Traditionell bröstförstoring med Medicus-metoden ger dig för fastare, toppigare och större bröst på mindre än 60 minuter

Bröstlyft

Från 48.000 SEK

Vi ger dig en ungdomlig, fast och toppig byst, med vårtgårds- och bröstvårtsförflyttning för optimalt resultat av ditt nya decolletage.

Bröstlyft inklusive förstoring implantat

72.000 SEK

Redan i övre tonåren och tidiga tjugoårsåldern upplever en del kvinnor att bröstens form förändrats, att huden tappat elasticitet.

Bröstlyft inklusive förstoring

Från 42.000 SEK

Traditionell bröstförstoring med Medicus-metoden ger dig för fastare, toppigare och större bröst på mindre än 60
minuter.

Bröstförminskning män (Smartsculptning)

Från 36.000 SEK

Tillståndet, att som man plötsligt ha formen av ett par kvinnobröst kallas för gynekomasti och är sällan ett svårt problem att åtgärda.

Indragna eller platta bröstvårtor

10.000 SEK

Att korrigera indragna bröstvårtor är mycket enkelt ingrepp och kan förändra ditt liv på kortare tid än 1 svensk
kafferast.

Förminska bröstvårtor

Från 10.000 SEK

Precis som vi kan minska storleken på vårtgården kan vi även reducera längden på bröstnippeln om de känns besvärande långa.

Förminska vårtgård

Från 10.000 SEK

Tycker du att dina vårtgårdar är stora? Med ett enkelt och säkert ingrepp kan vi jämna ut storleken mellan nippel och vårtgård.

Ta bort tredje bröstvårtan

5.000 SEK

Tack vare en vattenbaserad filler bestående av 98 % sterilt vatten har vi möjlighet att förstora dina bröst utan operation eller ärr.

Ta bort hårväxt på vårtgård

Från 750
SEK

Besväras du av generande hårväxt på både brösten och på vårtgårdarna? Med permanent resultat tar vi enkelt bort hår med laser och IPL.

Assymetriska bröst

Från 20.000 SEK

Någon kvinna som inte har olika stora bröst? Eller helt jämnstora bröst? Med våra olika metoder finns det alltid en lösning.

Ta ut bröstimplantat

20.000 SEK

En tredje bröstvårta innebär att du har 1 eller flera extra bröstvårtor på kroppen förutom de två typiska bröstvårtorna på brösten.

Allmänna villkor 2017-01-01

Riktpriser

Samtliga priser på våra behandlingar och ingrepp är riktpriser. Exakta priser, paketpriser och offerter lämnas skriftligt i samband med förundersökning. Lämnade priser och offerter gäller om ingen annan överenskommelse träffats trettio (30) dagar från utskriftsdatum.

Offert eller orderbekräftelse gäller med reservation för oannonserade prishöjningar vilket innebär att leveransdagens pris gäller. Prislistor, paketpriser och offerter är alltid angivna inklusive moms om inget annat anges. Prisförändringar sker löpande och aviseras på vår hemsida. Presentkort gäller tillsvidare och alltid minst i två år från utfärdandet.

Aktivitetspriser, kampanjpriser och specialerbjudanden

Prislista gäller om inget annat avtalats. Aktivitetspriser, kampanjpriser och specialerbjudande är tidsbegränsade och gäller före bruttoprislista. Individuella specialpriser och specialprislistor kan inte kombineras med aktivitetspriser, kampanjpriser eller specialerbjudanden.

Din behandlare

Klinikens personal arbetar i team och under klinikdelegation för att erbjuda dig den sakkunskap som krävs i varje enskilt uppdrag. En delegation från klinikens ledning innebär att personal med speciellt hög kunskap berättigas vissa tjänster för så högt detaljvärde som möjligt för dig som kund. Innan klinikens behandling tar sin början är det av vikt att överenskommelse träffats om uppdragets omfattning, om vilka kompetenser som anses behövas för att fullfölja uppdraget och vad uppdraget kommer att kosta. Uppdragets kompetenser kan variera från tillfälle till tillfälle och är aldrig knutna till en specifik person – du kan komma att träffa olika behandlare med klinikdelegation att utföra lika tjänst.

Konsultation

En konsultation är anpassad till förhållandet i den enskilda tjänst du efterfrågar vid konsultationstillfället och de fakta som presenteras för oss. Du kan enbart förlita dig på att det svar du får vid konsultationen gäller för efterfrågad tjänst och kan således inte användas som svar eller rekommendation vid annan tjänst hos oss eller använda konsultationens svar för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Våra konsultationstillfällen omfattar behandlingsfrågor i ett specifikt uppdrag och i den mån vi uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor tar vi inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa. Ett konsultationstillfälle avser att gälla en (1) enskild tjänst för att behålla tydligheten i uppdraget.

Konsultationsavgift är gratis vid köp av behandling

För närvarande är konsultationsavgiften Sek 250 (20 minuter).

Betalning görs direkt i samband med uppdraget. Hos oss kan du betala med marknadens vanligaste betalkort eller Swish. Vi accepterar inte kontanter eller Amex. Din bokning aviseras via mejl i samband med bokningen. Observera att vi inte skickar kallelser via SMS. Ej avbokad behandlingstid debiteras med fullt värde. Avbokningar via mejl accepteras inte. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.

Betalning klinikbehandlingar

Betalning görs direkt i samband med uppdraget. Hos oss kan du betala med marknadens vanligaste betalkort eller Swish. Vi accepterar inte kontanter eller Amex.  Du kan även ansöka om vår räntefria månadsfaktura, Medicus Månadsbetalning.

Din bokning aviseras via mejl i samband med bokningen. Som en extra service skickas påminnelse via SMS. Du kan inte avboka din tid senare än 4 dagar före behandling. Ej avbokad behandlingstid debiteras med fullt värde. Avbokningar via mejl accepteras inte. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.

Betalning operation

Betalning görs 20 arbetsdagar före planerat ingrepp.  Hos oss kan du betala ditt ingrepp med marknadens vanligaste betalkort eller Swish. Vi accepterar inte kontanter eller Amex.  Du kan även ansöka om vår räntefria månadsfaktura, Medicus Månadsbetalning.

Din bokning aviseras via mejl i samband med bokningen. Du kan inte avboka din tid senare än 20 dagar före behandling. Ej avbokad behandlingstid debiteras med 50 % av operationens värde. Avbokningar via mejl accepteras inte. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.

Vid inställd klinikbehandling

Avbokning underrättas oss senast 4 dagar före behandling. Av- och ombokning görs på www.stomed.se eller via 08-218 518. Inställd behandling debiteras med fullt värde. Avbokningar via mejl accepteras inte. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.

Vid inställd operation

Avbokning underrättas oss senast 20 dagar före operation. Av– och ombokning görs på www.stomed.se eller via 08 218 518. Inställd operations debiteras med 50 % av värdet. Avbokningar via mejl accepteras inte. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.

Sjukintyg

Kan du verifiera din avbokning med sjukintyg från behandlande legitimerad läkare (endast sida 2) debiteras du ingen kostnad.

Om kallelser – och påminnelser

Din bokning aviseras via mejl förutsatt att mejladress är korrekt angiven. Våra mejl bekräftelser är kostnadsfria för dig, fungerar som ett hjälpmedel och baseras på de uppgifter du lämnar till oss. Dock reserverar vi oss för skriv- och stavningsfel då funktionen inte fungerar.

Vänligen notera att vi inte tar något ansvar för bokningstjänsten eller huruvida du får några aviseringar.

Vi avviserar inte våra bokningar med SMS eller på annat sätt än med mejl.

Klagomål, återköp och kreditering

Eventuella klagomål eller reklamationer meddelas skriftligt till Stockholms Medicus inom 10 arbetsdagar efter behandling. Felbokningar, dubbelbokningar eller förseningar berättigar inte till skadeståndsanspråk eller kompensation. Eventuella återköp och/eller krediteringar sker i överenskommelse mellan Stockholms Medicus och dig som kund/ patient. Återköp och/eller kreditering effektueras omgående efter gemensam överenskommelse. Vägledning finns hos Allmänna Reklamationsnämnden, konsumentvägledningen i din kommun eller Socialstyrelsen.

Klagomål, återköp och kreditering

Din kirurg presenterar alltid eventuella risker kopplade till ingreppets karaktär och vad du kan förvänta dig för kosmetiskt resultat.  Före ditt ingrepp vidimerar du också att du förstår och accepterar genom att signera ett patientmedgivande. Eventuella korrigeringar efter ingrepp sker tidigaste 12 månader efter ingrepp. En korrigering till följd av att du inte följt våra anvisningar debiteras. Skäl till korrigering är aldrig av kosmetisk karaktär.

Force Majeure

Om behandlings – eller operationstid försenas eller förhindras genom krig, eldsvåda, strejk, lockout, brist på arbetskraft – eller råvara, myndighetsbeslut, statliga ingripande eller andra omständigheter utom Stockholms Medicus kontroll berättigar detta till motsvarande förlängning av leveranstid. Stockholms Medicus är inte skyldiga att fullgöra sina förpliktelser enligt avtal eller ansvara för skador till följd av händelser utom Stockholms Medicus kontroll. Om förseningen eller hindret är av sådan beskaffenhet att det omöjliggör eller väsentligt försvårar iscensättande av behandling är Stockholms Medicus befriad att fullgöra denna. För sådana behandlingar som av ovan nämnda anledning försenats eller förhindrats fritar sig Stockholms Medics allt skadeståndsansvar.