Asymmetriska bröst

Finns det någon kvinna som inte har olika storlek på sina bröst? Eller helt jämnstora bröst? Alla kvinnor har asymmetriska bröst i någon utsträckning även om det är mer uppenbart i vissa fall. Det är inte ovanligt att kvinnor med bröst som är olika stora kan lida av vanförställningar, dåligt självförtroende och minskad social kontakt vid sammanhang som kräver lättare klädsel till exempel vid bad, sport och samlevnad. Lika mycket som bröstens storlek kan variera från sida till sida, det är till exempel inte ovanligt att det skiljer både en eller två kupstorlekar som kan även bröstens asymmetri variera oerhört.Att dessutom bröstens vårtgårdar kan vara olika stora, att bröstvårtornas riktning och storlek kan variera och att dessutom bröstens längd och volym kan se olika ut innebär otroligt många variabler för ett par bröst – en skillnad som ofta kan innebära tunga komplex att bära men som lyckligtvis är lätta att korrigera.

Och den press som det kan innebära, att känna sig annorlunda försvinner helt efter ett ingrepp – bland de mest tacksamma är just de kvinnor som levt med ojämnt stora bröst-och asymmetri av något slag. Till buds för att hjälpa dig som lider i det tysta, som aldrig visar dig naken, köper plagg med inlägg för att kompensera olika storlek, kombinerar push up-bh med olika stora inlägg eller skämtsamt döpt om brösten till ”Lillan” och ”Storan” finns hjälpen nära.

Med vattenbaserad filler, kroppseget fett eller silikonimplantat är det möjligt att korrigera ett bröst som upplevs som mindre. Likaså går det att förminska ett bröst som upplevs som oproportionellt stort till det andra eller att lyfta ett hängande bröst. Vårtgårdar kan förminskas med ett enkelt ingrepp precis som vårtgårdens omkrets och bröstnippelns riktning, ofta ingrepp som utförs lokalt bedövat utan någon speciell återhämtningstid eller smärta. Flertalet av våra korrigerande bröstingrepp sker utan narkos, ofta är du tillbaka på jobbet redan timmarna eller dagen efter behandlingen.

Tillsammans med vår personal får du vid konsultationstillfället ta del av de metoder som är aktuella i ditt fall och med våra duktiga plastikkirurger korrigeras sedan det du inte är nöjd med.

  • Behandlingstid från: 60 minuter

  • Bedövning: Lokal

  • Återhämtningstid: 0 – 2 dagar